تجزیه آب، خاک و گیاه

تجزیه آب، خاک و گیاه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

مدیر آزمایشگاه: دکتر پرویز حیدری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: -
نام مسئول: غلامرضا شاکری
شماره(های) تماس: 02332544015
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
-تعیین کیفیت آب شامل EC، pH، Na، Cl، HCO3، Ca+Mg، N، P، K، فلزات سنگین(Cu، Pb، Zn، Cdو ...)
-تجزیه  خاک شامل اندازه گیری پارامترهای:بافت  خاک، میزان N،P،K، O.C ، %TNV، %SP، EC ، pH
- تجزیه گیاه شامل اندازه گیری N، P، K و ...
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس