کروماتوگرافی یونی IC

کروماتوگرافی یونی IC

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رحیم باقری

تعرفه ثابت: 1500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: sykam کشور آلمان
نام مسئول: رحیم باقری
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2280
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کروماتوگرافی یونی IC
تعرفه خدمات
  • EC - 600000 ریال
  • PH - 400000 ریال
  • IC - 3500000 ریال
  • IC - 3500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس