هک - HACH

هک - HACH

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مدیر آزمایشگاه: دکتر طاهره تقی زاده

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: HACH کشور آلمان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 32300259 داخلی 3294
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه با استفاده از معرف مخصوص با استفاده از تکنیک رنگی سازی غلظت طیف وسیعی از عناصر و یونهای شیمیایی را میسنجد. در حال حاضر معرفهای سنجش غلظت سولفات ، نیترات ، آلومینیوم و فسفات در آزمایشگاه موجود است و امکان سنجش این موارد وجود دارد . در صورت نیاز به سنجش سایر مواد باهماهنگی آزمایشگاه معرف مورد نظر باید فراهم گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس