جذب اتمی

جذب اتمی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

مدیر آزمایشگاه: دکتر قدمعلی باقریان

تعرفه ثابت: 1650000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Shimadzu کشور ژاپن
نام مسئول: امین یزدانی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه به ازرای هر عنصر می باشد.
هزینه آماده سازی شامل رقیق سازی نمونه، رسم نمودار کالیبراسیون و انجام پارامتر های آماری می باشد.
تعرفه خدمات
  • جذب برای هر عنصر - 825000 ریال
  • هزینه آماده سازی هر نمونه - 1650000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس