دستگاه آزمایش مقاومت مصالح (برای نمونه های کوچک)

دستگاه آزمایش مقاومت مصالح (برای نمونه های کوچک)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

مدیر آزمایشگاه: دکتر جلیل شفائی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت G.U.N.T - آلمان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300242 داخلی 3501
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه آزمایش مقاومت مصالح با ظرفیت 50 کیلو نیوتن قادر است بر روی نمونه های میلگرد (قطر کمتر از 10 میلی متر و فایبرها) انواع آزمون های کششی و فشاری و خمشی سه نقطه ای را انجام داد و منحنی های تنش کرنش در دسترس قرار می گیرد.
تعرفه خدمات
  • دستگاه آزمایش مقاومت مصالح (برای نمونه های کوچک) / استفاده منفرد از دستگاه - 3000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس