شوف بالن تک خانه 1000 میلی (هیتر منتل) Heating mantles

شوف بالن تک خانه 1000 میلی (هیتر منتل) Heating mantles

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد باخرد

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: راد طب نوین کشور ایران
نام مسئول: امیرحسین مومنی
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2698
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
شوف بالن تک خانه 1000 میلی (هیتر منتل) Heating mantles
تعرفه به ازای هر یک ساعت می باشد.
تعرفه خدمات
  • هر نمونه - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس