سرور محاسباتی hp

سرور محاسباتی hp

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه سرورهای محاسباتی دانشكده فیزیك

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی انصاری راد

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: : آمریکا، hp
نام مسئول: مهدی انصاری راد
شماره(های) تماس: 02332392204 داخلی 2589
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
سرور محاسباتی تحت سیستم عامل لینوكس
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس