اسپکتروفلوریمتر

اسپکتروفلوریمتر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

مدیر آزمایشگاه: دکتر قدمعلی باقریان

تعرفه ثابت: 1100000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شیمادزو
نام مسئول: امین یزدانی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازگیری نمونه های جامد و مایع
هزینه آماده سازی شامل رقیق سازی نمونه های مایع و خردایش نمونه های جامد می باشد
تعرفه خدمات
  • طیف نومنه های جامد بدون هزینه آماده سازی - 990000 ریال
  • طیف نومنه های مایع بدون هزینه آماده سازی - 660000 ریال
  • آماده سازی - 1100000 ریال
  • تعرفه ویژه شرکت نانو تحلیل نمونه جامد - 890000 ریال
  • تعرفه ویژه شرکت نانو تحلیل نمونه مایع - 600000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس