دستگاه لایه پیچی دستی

دستگاه لایه پیچی دستی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد جعفری دکتر سید مهدی حسینی فراش

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: این دستگاه با امکانات موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود ساخته شده است.
نام مسئول: محمد جعفری
شماره(های) تماس: 02335300258
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه لایه پیچی دستی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس