یونیورسال ( Universal Testing Machine )

یونیورسال ( Universal Testing Machine )

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن کرامتی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ToniTechaik کشور آلمان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
یونیورسال ( Universal Testing Machine )
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس