الکترومغناطیس EM-34

الکترومغناطیس EM-34

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر علیرضا عرب امیری

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Geonics کانادا
نام مسئول: مهدی زارعی
شماره(های) تماس: 02332395509
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.

این دستگاه برای تشخیص ناهنجاری های ساختاری و توصیف خواص الکتریکی زمین بخصوص مواد نسبتا رسانای الکتریکی در محل برداشت داده ها مانند تشخیص سنگ بستر و یا مخازن ذخیره سازی ساخته شده توسط انسان مانند تانك سوخت در زیر خاك  و یافتن منابع آب شرب زیر زمینی كاربرد دارد.

همچنین بمنظور تشخیص خواص الکتریکی روباره ها و لایه های کم عمق در مناطق ژئوترمال و همچنین اکتشاف مستقیم ذخایر ژئوترمال (در صورت کم عمق بودن ذخیره) بکار برده می شود.
( قیمت به صورت نقطه/برداشت تک فرکانس می باشد)
قابل توجه اینکه تمامی تجهیزات آزمایشگاههای ژئوفیزیک در قالب عقد قرارداد طرح پژوهشی و یا قرارداد خدمات آزمایشگاهی قابل استفاده می باشد و از کرایه دادن کلیه تجهیزات به صورت روزانه به اشخاص حقیقی و حقوقی معذور می باشیم.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس