صداسنج (Sound Level Meter)

صداسنج (Sound Level Meter)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد ضامن

تعرفه ثابت: 5000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: TES Taiwan
نام مسئول: محمد ضامن
شماره(های) تماس: 02332300274
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری صداهای محیطی در بازه 30-130 db مناسب برای ارزیابی صدا در استاندارد کیفیت آلایندگی محیطی هوا-صدا سازمان محیط زیست


تعرفه دانشجویی (داخل دانشگاه)(ریال)

تعرفه آزاد (ریال)

روزانه

2000000

روزانه

5000000

ترمی

5000000

طرح خوداظهاری واحد صنعتی

5000000

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس