برش مستقیم تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ( Direct Shear )

برش مستقیم تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ( Direct Shear )

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن کرامتی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: wykeham france کشور انگلستان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
برش مستقیم تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ( Direct Shear )
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس