خدمات آزمایشگاهی ( هیتر- آون- ترازو - آسیاب- کوره- اولتراسونیک-گلاوباکس- شیکر - یخچال-ست خلاء - سانتیفیوژ - میکروسکوپ)

خدمات آزمایشگاهی ( هیتر- آون- ترازو - آسیاب- کوره- اولتراسونیک-گلاوباکس- شیکر - یخچال-ست خلاء - سانتیفیوژ - میکروسکوپ)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی میرزایی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: دانشکده شیمی
نام مسئول: امید طاهری
شماره(های) تماس: 023-32395441
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
خدمات آزمایشگاهی
تعرفه خدمات
  • دانشجویان کارشناسی ارشد - 5000000 ریال
  • دانشجویان دکتری - 15000000 ریال
  • استفاده از تجهیزات بیومعدنی (اتوکلاو - هود - انکوباتور) روزانه - 750000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس