دستگاه خستگی تیرچه آسفالت

دستگاه خستگی تیرچه آسفالت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: قیر و آسفالت

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید علی حسینی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت انگلیس
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259 داخلی 3294
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه خستگی تیرچه آسفالت
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس