دوربین دیجیتالی تجزیه و تحلیل حرکات Motion Analysis

دوربین دیجیتالی تجزیه و تحلیل حرکات Motion Analysis

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فاطمه خدایی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: فاطمه خدایی
شماره(های) تماس: 02332395900
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دوربین دیجیتالی تجزیه و تحلیل حرکات Motion Analysis
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس