پنل آموزشی مخابرات دیجیتال

پنل آموزشی مخابرات دیجیتال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

مدیر آزمایشگاه: امیدرضا معروضی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت رایان نیک کشور ایران
نام مسئول: امیدرضا معروضی
شماره(های) تماس: 32300250
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
پنل آموزشی مخابرات دیجیتال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس