ریزشبکه برق هوشمند مجهز به تولید خورشیدی و ذخیره¬ساز

ریزشبکه برق هوشمند مجهز به تولید خورشیدی و ذخیره¬ساز

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مرتضی رحیمیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت الکتروپدیده آلفا کشور ایران
نام مسئول: مرتضی رحیمیان
شماره(های) تماس: 02332300250
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
اطلاعات اندازه گیری: مورد اندازه گیری: توان اکتیو و راکتیو، جریان، ولتاژ و فرکانس بارهای الکتریکی، توان الکتریکی و ولتاژ ایستگاه خورشیدی، جریان باطری، تابش خورشید، دمای سطح پنل، سرعت باد، دمای محیط، واحد اندازه گیری: توان اکتیو (KW) و راکتیو (KVar)، جریان (A)، ولتاژ (V) و فرکانس (Hz) بارهای الکتریکی، توان الکتریکی ایستگاه خورشیدی (KW)، ولتاژ ایستگاه خورشیدی (V)، جریان باطری (A)، تابش خورشید (W/m2)، دمای سطح پنل (°C)، سرعت باد (m/s)، دمای محیط (°C)، دقت اندازه گیری: ارائه خدمات: شرح خدمت: 1- اطلاعات ذکر شده در بخش بالا، هر دقیقه¬ اندازه¬گیری می¬شود و به طور ماهانه در پایگاه اطلاعات شامل فایل¬های اکسل ذخیره می¬شود و می¬تواند با اهداف آموزشی-تحقیقاتی در اختیار دانشگاهیان و صنایع قرار گیرد. 2- نرم¬افزارهای پیش¬بینی و مدیریت انرژی ریزشبکه برق هوشمند در محیط¬های MATLAB و GAMS در سرور مدیریت انرژی قابل اجرا و تست قبل از کاربرد در محیط¬های واقعی می¬باشد. بنابراین، بنابر درخواست متقاضی، نرم¬افزار وی بر اساس الگوریتم پیش¬بینی و مدیریت انرژی آماده و برای مسئول آزمایشگاه ارسال می¬شود. سپس نرم¬افزار در سرور مدیریت انرژی اجرا و بارهای الکتریکی قطع و وصل می¬شوند. نتایج برای متقاضی ارسال می¬گردد. اجرایی بودن نرم¬افزار در ریزشبکه مستلزم هماهنگی قبلی متقاضی با مسئول آزمایشگاه می¬باشد. هزینه: مبلغ 500.000 ریال به ازاء ارائه هر پایگاه اطلاعات ماهانه شامل همه پارامترهای اندازه¬گیری شده چنانچه خدمات از نوع اجرای برنامه در سرور مدیریت انرژی باشد یا نیاز به در اختیار دادن ریزشبکه برق هوشمند داشته باشد، هزینه مرتبط با حجم کار به طور توافقی برآورد می¬شود.
تعرفه خدمات
  • به ازاء ارائه هر پایگاه اطلاعات ماهانه شامل همه پارامترهای اندازه گیری شده - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس