انجام آزمایشات با استفاده از دستگاه سه کاره Zwick - تعیین مقاومت فشاری، خمشی و کششی

انجام آزمایشات با استفاده از دستگاه سه کاره Zwick - تعیین مقاومت فشاری، خمشی و کششی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

مدیر آزمایشگاه: دکتر جلیل شفائی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت Zwick - آلمان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300242 داخلی 3501
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
 • دستگاه تست مقاومت فشاری بتن: 

  با كمك این دستگاه می توان حداكثر نیروی قابل تحمل نمونه تا 3000 كیلونیوتن را اندازه گیری كرد.

 • دستگاه تست خمش سه و چهار نقطه ای: 

  دستگاه تست خمش 50 كیلو نیوتنی موجود در آزمایشگاه قادر به تست های خمش انواع تیرهای بتن معمولی، بتن الیافی، بتن های فوق توانمند، بتن مسلح به میلگردهای كامپوزیتی و تست های المان های مختلف بتنی تحت اثر بارگذاری با دامنه تغییرشكلی حساس به تغییر مكان و فركانس های مختلف می باشد.

 • دستگاه تست كشش مستقیم استاتیكی-دینامیكی: 

  با كمك این دستگاه آلمانی می توان تا 600 كیلو نیوتن نیروی كششی و فشاری به نمونه ها اعمال كرد. این دستگاه به صورت دقیق قادر است عملكرد حركت دو فك دستگاه را به صورت جابجایی كنترل و نیرو كنترل تحت اختیار بگیرد.

تعرفه خدمات
 • تعیین مقاومت فشاری (بدون LVDT و Strain Gauge) - نمونه دارای اندازه متعارف - 3500000 ریال
 • تعیین مقاومت کششی (بدون LVDT و Strain Gauge) - نمونه دارای اندازه متعارف - 3500000 ریال
 • تعیین مقاومت خمشی (بدون LVDT و Strain Gauge) - نمونه دارای اندازه متعارف - 3500000 ریال
 • برای نمونه های مرتبط با آزمایشگاه قیر و آسفالت - 3500000 ریال
 • تعیین مقاومت فشاری، کششی و خمشی برای نمونه ها با ابعاد بزرگ (غیر متعارف) - 7000000 ریال
 • استفاده از هر عدد LVDT و Strain Gauge (+دستگاه دیتالاگر جانبی) - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس