تهیه مقطع نازک

تهیه مقطع نازک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: کارگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی رضایی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: ‌محسن محمدیان
شماره(های) تماس: 9 - 02332392204 داخلی 2565
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تهیه مقطع نازک
تعرفه خدمات
  • تهیه مقطع نازک - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس