ICP-OES

ICP-OES

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: شرکت نانو تحلیل شاهوار

مدیر آزمایشگاه: نانو تحلیل

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: بهاره سادات سید موسوی
شماره(های) تماس: 023-32300306
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. دانلود کاتالوگ
تعرفه خدمات
  • 1 عنصر - 3000000 ریال
  • 2 عنصر - 3200000 ریال
  • 8 عنصر - 4400000 ریال
  • 10 عنصر - 4700000 ریال
  • 24 عنصر - 5800000 ریال
  • 34 عنصر - 6000000 ریال
  • 56 عنصر - 8200000 ریال
  • Pt-Au - 6000000 ریال
  • Pt-Group Metals - 8200000 ریال
  • آماده سازی نمونه های پودری - 4000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس