دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و زاویه تماس دوفازی

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و زاویه تماس دوفازی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن نظری، دانشیار دانشگاه شاهرود

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Datis Energy
نام مسئول: مسئول دستگاه
شماره(های) تماس: 02332300258
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه برای اندازه گیری کشش سطحی بین دو فاز و تعیین زاویه تماس استفاده می وشد.
مشخصات دستگاه:
فشار تا 6000 پی اس آی
دارای فیلتر نور
دارای دوربین قابل تنظیم
قابلیت تنظیم نور
دارای نرم افزار مناسب جهت اندازه گیری کشش سطحی و زاویه تماس
دارای سنسور دما و نمایشگر دما
دقت 1 درصد


تعرفه استفاده از آزمایشگاه های دانشکده مهندسی مکانیک، گروه تبدیل انرژی

ردیف

نام دستگاه

دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

مبلغ هزینه (ریال)

دانشجویان سایر دانشگاه ها/ صنایع و مراکز تحقیقاتی

مبلغ هزینه (ریال)

 

دستگاه کشش سطحی

تست کشش سطحی فشار پایین

هر تست 600000 ریال

تست کشش سطحی فشار پایین

هر تست 1000000 ریال

 

تست کشش سطحی فشار بالا

 

هر تست 1500000 ریال

تست کشش سطحی فشار بالا

هر تست  2500000 ریال

تست زاویه تماس فشار پایین

هر تست 200000 ریال

تست زاویه تماس فشار پایین

هر تست 300000 ریال

 

تست زاویه تماس فشار بالا

هر تست 400000 ریال

تست زاویه تماس فشار بالا

هر تست  600000 ریال

 

 

 

 تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس