مجموعه آزمایشگاه فیزیک پایه 1

مجموعه آزمایشگاه فیزیک پایه 1

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی مومنی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: صادق سلطانی
شماره(های) تماس: 02332395242
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
به علت استفاده زیاد آزمایشگاه در امور آموزشی، این آزمایشگاه در طول ترم تحصیلی در ساعات بسیار محدودی قابلیت سرویس دهی دارد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس