سنتز نانو مواد به روش هیدروترمال

سنتز نانو مواد به روش هیدروترمال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: علی عسکری

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: علی عسکری
شماره(های) تماس: 09392735424
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه با ازا هر ساعت استفاده از سیستم هیدروترمال شامل کوره و رآکتور می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس