پلاسمافوکوس (PF)

پلاسمافوکوس (PF)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه پلاسما

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی مومنی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: صادق سلطانی
شماره(های) تماس: 02332395270
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

دستگاه پلاسمای کانونی از نوع مدر با ماکزیمم انرژی 15/1 کیلوژول، ظرفیت خازن سیستم 16 میکروفاراد و ماکزیمم ولتاژ 12 کیلو ولت می باشد. آند سیستم از جنس مس و کاتد آن از جنس برنج است. این سیستم شامل: اسیلوسکوپ، فشارسنج پیرانی، آشکار ساز BPX65 است.

کاربرد های دستگاه پلاسمای کانونی

  • اصلاح سطوح مواد جهت افزایش مقاومت سطحی و جلوگیری از خوردگی
  • کاشت یونی
  • کاربرد های مبتنی بر تولید اشعه ایکس
  • لایه نشانی
  • منبع تولید نوترون و اشعه ایکس
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس