دستگاه خم کاری ورق

دستگاه خم کاری ورق

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: کارگاه جوشکاری و ورقکاری

مدیر آزمایشگاه: مهندس محمدحسین احسان پور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: کارخانه ماشین¬سازی کیاستی تهران
نام مسئول: محمد حسین احسان پور
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2433
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه خم¬کاری ورق
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس