کوره الکتریکی افقی

کوره الکتریکی افقی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی میرزایی

تعرفه ثابت: 1320000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آذر کوره کشور ایران
نام مسئول: امیر حسین مومنی
شماره(های) تماس: 02332395441
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کوره الکتریکی افقی.  تعرفه به ازای هر ساعت
تعرفه خدمات
  • هر 10 دقیقه آسیاب برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود - 0 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس