دستگاه جی پی اس 3 فرکانسه ایستگاهی

دستگاه جی پی اس 3 فرکانسه ایستگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر علیرضا عرب امیری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: leica کشور سوئیس
نام مسئول: مهدی زارعی
شماره(های) تماس: 02332395509
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
برای نقشه برداری با دقت بالا به حالت استاتیک و دینامیک با میزان خطای حداکثر 2 میلیمتر
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس