Material Analyzer N1501A

Material Analyzer N1501A

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه آنتن و مایکروویو

مدیر آزمایشگاه: دکتر جواد قالیبافان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Keysight
نام مسئول: جواد قالیبافان
شماره(های) تماس: 02332392205 داخلی 2606
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
اندازه گیری پارامترهای الکتریکی مواد در فرکانس های مختلف (گذردهی الکتریکی ،تانژانت تلفات)
ارائه نتایج در فرمت های (.xls , .jpeg)
هزینه تست: 200 هزار تومان
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس