چکش اشمیت

چکش اشمیت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

مشخصات:

ساخت شرکت‌های Matest و Controls ایتالیا

چکش‌ها از نوع N  و در دو نوع دیجیتالی و آنالوگ و مخصوص سنگ می‌باشند.

شرح عملکرد

برای انجام آزمایش، میله‌ی چكش روی نمونه قرار گرفته و با فشار دادن چكش به سنگ، ضربه‌ای روی سنگ اعمال شده و عدد بازخورد سنگ قرائت می‌شود.

موارد کاربرد در صنعت

توسط چكش اشمیت آزمایشی برای تعیین سختی سنگ انجام می‌شود و با استفاده از عدد بازخورد چكش اشمیت و چگالی خشك نمونه می‌توان اولاً سنگ‌های مورد مطالعه را طبقه بندی نمود ثانیاً مقاومت فشاری تك محوری سنگ را با دقت قابل قبولی تخمین زد

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس