آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر جلیل شفائی

آزمایشگاه مهندسی سازه و شبیه‌سازی زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1380 با امکان انجام آزمایش‌های مقاومت فشاری بتن و تست کشش میلگرد فعالیت خود را در پردیس مرکزی دانشگاه آغاز كرد. هم اكنون آزمایشگاه در فضایی به وسعت حدود 300 مترمربع در سایت پردیس مهندسی و فناوری دانشگاه واقع شده است. سیستم كف قوی به ابعاد 7×7 مترمربع و شش عدد تیرورق فولادی هر یک به ارتفاع 70 سانتیمتر و سازه قاب‌های عکس العمل بارگذاری با را ارتفاع چهار متر با قابلیت قرارگیری در موقعیت های مختلف بر روی سیستم کف قوی به منظور شبیه سازی برپایش های مختلف تست آزمایشگاهی تا ظرفیت 200 تن از ویژگی های آزمایشگاه سازه می باشد. انواع جک‌های هیدرولیکی کشش و فشار با ظرفیت‌های مختلف و قابلیت اعمال بارگذاری استاتیکی و دینامیکی، دیتا لاگر، تجهیزات ثبت نیرو و جابجایی کشش و فشار و دستگاه تست یونیورسال و بتن شکن از دیگر امکانات آزمایشگاه سازه است. آزمایشگاه سازه شامل ابزارالات مورد نیاز برای بررسی رفتار المان‌های سازه‌ای در مقیاس‌های کوچک و متوسط می‌باشد.

زمینه های تخصصی قابل انجام در آزمایشگاه تحقیقاتی سازه :

 انجام کلیه آزمایشات در زمینه مهندسی سازه و مهندسی زلزله و آزمایشات مقاومت مصالح شامل

ستون بتنی و فلزی تحت بار محوری و جانبی

قطعات تیر بتنی و فلزی

اتصالات بتنی و فلزی

خمش تیر بتنی

دال‌ها و پانل‌های درجا و پیش ساخته

دیوارهای بنایی و بتنی و فلزی

قاب‌های مقیاس شده فلزی و بتنی  و میانفابی

قطعات زیرسازه پل و ساختمان

سیستم سقف‌های خاص

عملکرد سازه‌های مقاوم‌سازی شده بتنی و فلزی

سایر سازه‌‌ها و اجزای مختلف آنها

مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای

مقاومت فشاری نمونه مکعبی

اسلامپ بتن