دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1378 با مقطع کارشناسی مکانیک_گرایش سیالات شروع بکار کرد. سال 1379 در گرایش جامدات دانشجو پذیرفت و در سالهای بعد، در مقاطع بالاتر و گرایشهای دیگر دانشجو پذیرش و تربیت نمود. دانشکده مهندسی مکانیک: 1- دارای 32 عضو هیأت علمی (30 عضو با مدرک دکترای تخصصی و 2 عضو با مدرک فوق لیسانس) است که در سه گروه تخصصی جامدات، سیالات، و مکاترونیک مشغول تدریس و تحقیق میباشند. 2- دارای 2 گرایش در مقطع دکتری، 7 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 3 گرایش در مقطع کارشناسی میباشد. 3- تعداد دانشجویان دانشکده 829 نفر است که 24 دانشجو در مقطع دکتری، 215 دانشجو در مقطع ارشد و 590 دانشجو در مقطع کارشناسی تحصیل میکنند. آزمایشگاههای موجود و فعال دانشکده در حال حاضر به شرح زیر میباشد:1- آزمایشگاه ترمودینامیك 2- آزمایشگاه مكانیك سیالات 3- آزمایشگاه دینامیك و ارتعاشات 4- آزمایشگاه مقاومت مصالح 5- كارگاه اتومكانیك 6- كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی 7- كارگاه جوشكاری و ورقكاری آزمایشگاه های پژوهشی دانشكده نیز به شرح ذیل است: 1- آزمایشگاه آشكارسازی و ردیابی 2-آزمایشگاه تعیین خواص مكانیكی مواد 3- آزمایشگاه تونل باد


تلفکس: 02332300258
تلفن تماس: 023300240 داخلی 
ایمیل: mechanical@shahroodut.ac.ir