دانشکده شیمی

دانشکده شیمی

رشته تحصیلی شیمی از سال 1373 تاسیس گشته و فعالیت آموزشی خود را در دانشكده علوم تا سال 1383 بصورت گروه شیمی ادامه داد، تا اینكه در سال تحصیلی 84 -83 دانشكده شیمی بصورت مجزا از دانشكده علوم تاسیس گردید. هم اكنون این دانشكده دارای گروه های شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیك، شیمی معدنی می باشد. در حال حاضر بیش 200 نفر دانشجوی كارشناسی و بیش از 100 نفر دانشجوی كارشناسی ارشد در این دانشكده مشغول به تحصیل می باشند و سالانه تقریبا“ 60 نفر دانشجو در مقطع كارشناسی و 50 نفر دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد وارد این دانشكده می شوند. به علاوه مجوز پذیرش دانشجوی دکتری شیمی در سال تحصیلی 1390 اخذ شده و از بهمن ماه سال تحصیلی 1391-1390 در دو گرایش شیمی تجزیه و شیمی آلی، دوره دکتری با 4 دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر 14 نفر دانشجوی دکتری در گرایش شیمی آلی و 12نفر در گرایش شیمی تجزیه در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. در مهر ماه 1392 در گرایش معدنی هم اقدام به پذیرش ذانشجوی دکتری گردید و در حال حاضر 11 دانشجوی دکتری نیز در این گرایش تحصیل می کنند. تعداد اعضای هئیت علمی در حال حاضر 16 نفر می باشد (2نفر با درجه استاد تمام ،7 نفر با درجه دانشیاری، 6 نفر با درجه استادیاری و 1 نفر با درجه مربی). مجموعه آزمایشگاهی جابر ابن حیان این دانشكده، دارای دو آزمایشگاه‌ آموزشی و هفت آزمایشگاه تحقیقاتی از جمله آزمایشگاه‌ شیمی محاسباتی می باشد. آزمایشگاه های دانشكده مجهز به دستگاه های آنالیز مدرن از قبیل: NMR، اسپكتروفوتومتر UV-Vis، جذب اتمی، HPLC، کوره افقی و باکس هر دو با قابلیت برنامه ریزی، GC، FT-IR، IR و هموژنایزر اولتراسوند، آسیاب گلوله ای ماهواره ای و ... می باشد. تلفکس دانشكده: 32395441-23-98+


تلفکس: 02332395441
تلفن تماس:9 -02332392204 داخلی 2545
ایمیل: chemistry@shahroodut.ac.ir