دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک

با توجه به پیشرفت سریع و گسترش روز افزون علوم وفنون، (علوم پایه و فنی مهندسی) در جهان و كاربرد گسترده آنها در صنایع مختلف، لزوم تربیت دانش آموخته در این رشته ها یكی از اولویتهای ضروری و اساسی است. رشته فیزیك به عنوان شاخه ای از علوم پایه كه به دنبال كشف قوانین حاكم بر طبیعت مادی است، زیر بنا و اساس اكثر شاخه های فنی و مهندسی می باشد. با این دیدگاه، گروه فیزیك دانشگاه صنعتی شاهرود با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی شاهرود تأسیس و در سال 1375 با پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسی فیزیك كار خود را آغاز كرد. در این مدت این گروه علاوه بر تربیت دانشجو در رشته فیزیك با گرایش های مختلف به ارائه دروس پایه و تخصصی جهت دانشجویان سایر رشته های علوم پایه و مهندسی پرداخته است كه در این راستا تا كنون شمار زیادی فارغ التحصیل تحویل جامعه علمی و تحقیقاتی كشور نموده است. با كوشش اعضاء هیأت علمی و مسئولین محترم دانشگاه این گروه توانست مجوز جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تكمیلی را از وزارت متبوع اخذ و بتواند از مهرماه 1380 در مقطع كارشناسی ارشد و سپس از مهر 1383 در مقطع دكتری دانشجو بپذیرد. در سال 1383 با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه فیزیك دانشگاه صنعتی شاهرود به دانشكده ارتقاء یافت. همچنین این دانشكده در پی موافقت شورای گسترش آموزش عالی در سال 1386 با یكبار پذیرش دانشجو در رشته نانو فیزیك در مقطع كارشناسی ارشد، اقدام به پذیرش دانشجو در سال 1387در این رشته نموده است.

تلفکس: 32395270
تلفن تماس: 9 -02332392204 داخلی 2648