دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دانشكده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیك دانشگاه شاهرود در حالی پای به چهل سالگی خود می­ نهد؛ كه با 23 عضو هیات­ علمی تمام وقت و 4 عضو هیات علمی وابسته اداره می­شود. از این تعداد، 6 نفر در رتبه استاد، 8 نفر دانشیار و 13 نفر استادیار می­ باشند. در كنار این افراد، 8 نفر كارشناس زبده نیز در حال خدمت در جهت اهداف دانشكده­ اند. در حال حاضر خدمات آموزش و پژوهشی دانشكده در چهار گرایش دكتری (اكتشاف، استخراج، مكانیك سنگ و فرآوری مواد معدنی)، یازده گرایش كارشناسی ­ارشد (اكتشاف معدن، استخراج معدن، ژئوالكتریك، لرزه­ شناسی، ثقل­ سنجی، مغناطیس­ سنجی، مكانیك­ سنگ، تونل و فضاهای زیرزمینی، اكتشاف نفت، حفاری و بهره­ برداری از منابع نفت و فرآوری مواد معدنی) و دو گرایش كارشناسی (اكتشاف معدن و استخراج معدن) به دانشجویان و محققان ارائه می­شود. این دانشكده هم­ اكنون از خدمات آزمایشگاهی در قالب 13 آزمایشگاه مستقل بهره می­ برد و همه این آزمایشگاه­ ها در حال خدمات­ رسانی به دانشگاهیان، شركت ­ها و موسسات خارج دانشگاه هستند. فعالیت همكاران ما در دانشكده سبب گردیده كه در كشور به عنوان اولین پشتوانه طرح ­های انرژی­ های نو (منابع زمین­ گرمایی) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیریم. مستندات علمی و پژوهشی دانشكده و تمامی متخصصین و محققین كشور نیز به طور فعال و با جدیت در سه مجله علمی و پژوهشی معتبر دانشكده با عناوین Journal of Mining and Environment (JME)، "تونل و فضاهای زیرزمینی" و "پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی" منتشر می­شود.


تلفکس: 02332395509
تلفن تماس:9 -02332392204 داخلی 2527 
ایمیل: mine@shahroodut.ac.ir