دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربوط به فعالیتهای آموزشی تربیت بدنی در دانشگاه شاهرود، به زمان شروع به کار دانشگاه در سال 1347 برمی‌گردد که دانشجویان علاوه بر فعالیت‌های فوق برنامه ورزشی -که جنبه اختیاری داشت- موظف بودند 2 واحد درسی تربیت بدنی را به عنوان درس عمومی اخذ نمایند. تمامی فعالیت‌های آموزشی تربیت بدنی در دانشگاه از سال 1350 تا سال 1374 تحت نظر اداره تربیت بدنی دانشگاه ادامه داشت تا اینکه در این سال با توجه به ضرورت ایجاد رشته‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی و نیاز مبرم جامعه به نیروهای متخصص در این زمینه مجوز تاسیس رشته دبیری تربیت بدنی در مقطع کارشناسی به دانشگاه داده شد و فعالیت گروه آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی با 40 دانشجوی ورودی به‌طور رسمی آغاز شد. در کنار این فعالیت‌های آموزشی، امور مربوط به فوق برنامه و واحد‌های عمومی نیز بصورت متمرکز و با مدیریتی واحد اداره می‌شد.در سال 1379 با گسترش روز افزون دانشگاه و پذیرش دانشجویان بیشتر، نیاز به گسترش فضا‌های فیزیکی و در حاشیه آن گسترش چارت سازمانی، اداره امور مربوط به تربیت بدنی به عنوان یک ضرورت مطرح گردید. در این سال امور مربوط به تربیت بدنی دانشگاه به دو بخش به شرح زیر تقسیم شد: 1) گروه آموزشی تربیت بدنی به عنوان یکی از گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی که اولین رشته آن کارشناسی تربیت بدنی بود و 2) فعالیتهای فوق برنامه که بخش گروه زیر نظر معاونت آموزشی و بخش امور فوق برنامه زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه فعالیت می کرد. این روند ادامه داشت تا سال 1383 که دانشگاه جامع شاهرود به دانشگاه صنعتی تغییر نام داد و دانشکده علوم انسانی به دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت تغییر نام داد و رشته تربیت بدنی نیز به گرایش مدیریت تربیت بدنی مبدل شد. فضا های فیزیکی متعدد از جمله چند سالن و استخر سر پوشیده و فضای مخصوص برای کلاس های دانشکده تربیت بدنی و همچنین بورس های داخل و خارج به اعضاء هیات علمی گروه تربیت بدنی برای ارتقائ سطح علمی گروه به سمت دانشکده و گسترش رشته ها و گرایش ها باعث شد تا دانشگاه بتواند مجوز راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی را برای سال90-89 و فیزیولوژی ورزشی را برای سال 91-90 بگیرد و در پی آن در تاریخ 6/6/91 شورای گسترش با عنایت به نامه‌ی، شماره: 120965/ 22/2 معاونت آموزش وزارت علوم، با ایجاد دانشکده تربیت بدنی موافقت اصولی خود را اعلام کرد. در تاریخ 12/8/1392 معاونت محترم آموزشی و نظارت و ارزیابی آموزش عالی در نامه شماره:126362/22/2 با ایجاد دانشکده تربیت بدنی موافقت قطعی به عمل آورد.

تلفکس: 
تلفن تماس:9 -02332392204 داخلی 
ایمیل: Physical_edu@shahroodut.ac.ir