کامپیوتر محاسباتی

کامپیوتر محاسباتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: مرکز محاسبات سریع

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی گلی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: intel
نام مسئول: مهدی گلی
شماره(های) تماس: 023-32390259
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کامپیوتر محاسباتی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس