دستگاه آزمایش مقاومت فشاری بتن

دستگاه آزمایش مقاومت فشاری بتن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

مدیر آزمایشگاه: دکتر جلیل شفائی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ZWICK کشور آلمان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300242 داخلی 3501
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه مقاومت فشاری بتن ساخت‌ کشور آلمان‌ است‌ و برای‌ اعمال‌ نیرو به‌ نمونه‌های‌ مختلف‌ بتونی، فلزی‌ و… استفاده‌ می‌شود. دستگاه‌ برای‌ اعمال‌ نیرو به‌ نمونه‌های‌ بزرگتر تا ۳۰۰۰ کیلونیوتن‌ مورد استفاده قرار می گیرد. درصورتی‌ که‌ نیروی‌ اعمال‌ شده‌ به‌ نمونه‌ به‌ حدی‌ برسد که‌ سبب‌ گسیختگی‌ و شکست‌ آن‌ شود، فریند اعمال‌ نیرو به‌ طور خودکار قطع‌ می‌شود. از این‌ دستگاه‌ می‌توان‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ حداکثر نیروی‌ قابل‌ تحمل‌ توسط‌ یک‌ نمونه‌ و کالیبراسیون‌ نیروسنجها استفاده‌ کرد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس