دوربین میکروسکوپ Dolomite

دوربین میکروسکوپ Dolomite

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن نظری، دانشیار دانشگاه شاهرود

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Dolomite Micro.
نام مسئول: مسئول دستگاه
شماره(های) تماس: 02332300258
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
هزینه عکس برداری برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود برای 2 ساعت کار (در یک روز کاری) با دستگاه و عکس برداری از جریان: 5500000 ریال. هزینه عکس برداری برای سایر دانشجویان، مراکز، پژوهشکده ها و ...برای 2 ساعت کار (در یک روز کاری) با دستگاه و عکس برداری از جریان: 7000000 ریال. چیپ میکرو، اتصالات، آماده سازی ورودی و خروجی چیپ، ... باید از قبل توسط کاربر آماده شده باشد. در حین کارکرد با دستگاه، حضور کارشناس الزامی است.

هزینه عکس برداری برای استفاده از دستگاه در یک ترم تحصیلی (شامل 1 روز در هفته و روزی حداکثر 2-3 ساعت)، با هماهنگی مدیر آزمایشگاه: معادل 30000000 ریال است. ساعات کاری توسط کارشناس هماهنگ و برای کاربر ثابت خواهد شد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس