هموژنایزر اولتراسونیک(Ultrasonic)

هموژنایزر اولتراسونیک(Ultrasonic)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی میرزایی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات:
کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت کشور ایران
نام مسئول: امیر حسین مومنی
شماره(های) تماس: 02332395441
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
هموژنایزر اولتراسونیک(Ultrasonic)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس