ست الکتروشیمی پتانسیواستات گالوانواستات

ست الکتروشیمی پتانسیواستات گالوانواستات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

مدیر آزمایشگاه: دکتر اسماعیل سلیمانی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات:
کارخانه سازنده: آروین دانش آرین کشور ایران
نام مسئول: امیر حسین مومنی
شماره(های) تماس: 02332395441
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
ست الکتروشیمی پتانسیواستات گالوانواستات
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس