دستگاه اسپاترینگ 3 کاتده بهمراه تبخیر حرارتی

دستگاه اسپاترینگ 3 کاتده بهمراه تبخیر حرارتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدباقر رحمانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: پوشش های نانو ساختار
نام مسئول: محمد مهدی شهیدی
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2617
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه اسپاترینگ 3 کاتده بهمراه تبخیر حرارتی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس