کوره تیوبی 1500 درجه

کوره تیوبی 1500 درجه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: علی عسکری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آذرکوره
نام مسئول: علی عسکری
شماره(های) تماس: 09392735424
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
XXXX
تعرفه خدمات
  • تعرفه برای دمای کمتر از 800 درجه تا 1 ساعت ماندگاری 600000 ریال تعرفه برای دمای بین 800 تا 1500 درجه تا 1 ساعت ماندگاری 100000 ریال به ازاء هر ساعت اضافه 30% به مبلغ پایه افزوده می شود - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس