محاسبه چگالی و تخلخل به روش ارشمیدس

محاسبه چگالی و تخلخل به روش ارشمیدس

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه ریخته‌گری

مدیر آزمایشگاه: دکتر رضا طاهریان

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Precisa Gravimetrics AG - Switzerland
نام مسئول: رضا طاهریان
شماره(های) تماس: 09124319809
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. دانلود کاتالوگ
اندازه‌گیری به کمک Precisa Analytical Balance (LS-220 A SCS)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس