الکترومغناطیس فرکانس پایین (WADI)

الکترومغناطیس فرکانس پایین (WADI)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر علیرضا عرب امیری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ABEM کشور سوئد
نام مسئول: مهدی زارعی
شماره(های) تماس: 02332395509
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

جهت یافتن آبهای زیرزمینی به دام افتاده در حفرات و شكستگیهای سنگها به منظور پیدا كردن بهترین نقطه حفاری چاه آب‚ همچنین دیگر انواع ناهنجاریهایی كه دارای خواص رسانایی بالا مانند توده های رسانا بخصوص شیبدار‚ كابلهای برق مدفون شده‚ لوله های فلزی‚ زباله های دفن شده و خاكهای  رسی دارای حفرات زیاد كاربرد دارد.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس