برگزاری دومین كارگاه آموزشی برقراری سیستم استاندارد ایزو 17025

برگزاری_دومین_كارگاه_آموزشی_برقراری_سیستم_استاندارد_ایزو_17025
(ده سال پیش)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، دومین كارگاه آموزشی برقراری سیستم استاندارد ایزو 17025 با عنوان "مستندسازی سیستم" در دانشگاه صنعتی شاهرود در روزهای 18 آبان و 3 آذرماه جاری در راستای قرارداد "ساماندهی و استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد ایزیری- ایزو- آی ایی سی 17025(ISIRI-ISO-IEC) در مجموعه آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه" با پژوهشگاه استاندارد ایران كه با هدف استاندارد سازی دو آزمایشگاه مورد آزمون دانشگاه و نهایتاً اخذ گواهینامه ایزو 17025 منعقد گردیده است با حضور 28 نفر از مدیران و كارشناسان آزمایشگاه های تحقیقاتی برگزار گردید.

شایان ذكر است سومین كارگاه آموزشی با عنوان دوره "تضمین كیقیت نتایج آزمون" در روزهای جهارشنبه و پنج شنبه 17 و 18 آذر ماه جاری نیز برگزار می گردد.