انعقاد قرارداد جهت استقرار سیستم استاندارد ایزو 17025 در آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه

انعقاد_قرارداد_جهت_استقرار_سیستم_استاندارد_ایزو_17025_در_آزمایشگاه_های_تحقیقاتی_دانشگاه
(ده سال پیش)

دكتر احمد واعظیان رئیس آزمایشگاه مركزی دانشگاه در این خصوص اعلام نمود، یكی از كارهای اساسی در آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه، اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025 از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد كه نقش مهم و اساسی در استخراج نمونه های استاندارد و قابل قبول مجامع علمی و همچنین درآمدزایی برای آزمایشگاه های دانشگاه را در پی خواهد داشت. لذا در اولین گام، قرارداد لازم برای استانداردسازی دو آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی دانشكده معدن و اندازه گیری و آنالیز دانشكده فیزیك منعقد و بر این اساس شش دستگاه از آزمایشگاه های مذكور مورد آزمون اولیه قرار خواهند گرفت.

ایشان در ادامه اعلام نمود كه اولین جلسه بازدید كارشناسان پژوهشگاه استاندارد از آزمایشگاه های مذكور در مورخ 18/5/95 انجام و طی آن وضعیت فعلی آزمایشگاه ها مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار گرفته و پیشنهادات لازم ارائه گردید.