اندازه‌گیری فراتراوایی و توزیع اندازه حفرات (Permeability and Pore Size Distribution)

اندازه‌گیری فراتراوایی و توزیع اندازه حفرات (Permeability and Pore Size Distribution)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه ریخته‌گری

مدیر آزمایشگاه: دکتر رضا طاهریان

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: رضا طاهریان
شماره(های) تماس: 09124319809
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.

۱- امکان اندازه گیری فراتراوایی گازی برای غشاءهای نازک با روش دارسی

2. امکان اندازه گیری ماکزیمم اندازه تخلخل غشاء یک فیلتر (لایه متخلخل) به روش Bubble Point بر اساس استاندار ASTM-F316

3. امکان اندازه گیری میانگین اندازه تخلخل های غشاء یک فیلتر و فرکانس تخلخل ها بر اساس استاندار ASTM-F316

تعرفه خدمات
  • هر نمونه - 1500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس